Text Box: Grensten sogn
Text Box: Fredede oldtidsminder

5 gravhøje, hvoraf de 2 ligger på Bavnebakken vest for Grensten. Ved Fladbro er der fundet hjortetaksøkser og stenredskaber fra ældre stenalder og et sværd fra vikingetiden.

Kulturarvsstyrelsen har 46 registreringer fra Grensten sogn.

I Grensten var der forsamlingshus fra 1897 til 1970. Tilvæksten i sognets folketal skyldes udviklingen i Stevnstrup, der ved jernbanens anlæggelse 1863 blev stationsby. Stationen blev bygget 1 km fra den gamle landsby, og senere voksede den opståede stationsby sammen med landsbyen. 1972 blev stationen nedrevet, men væksten fortsætter stadig.

Grensten og Stevnstrup blev udskiftet 1791. På dette tidspunkt var bønderne fæstere på tre herregårde. I Grensten hørte kirken og en tvillingegård ved Byvej over for kirken under Frijsenvold, mens de øvrige gårde langs Byvej hørte til Bidstrup. Gårdene under Ulstrup lå,  hvor Tangvej går fra Byvej. I Stevnstrup hørte Tvillingegårdene og det hvide bindingsværkshus under Bidstrup, mens resten af byen hørte under Frijsenvold.

 

Udskiftningen var en såkaldt stjerneudskiftning, hvor gårdene blev liggende i landsbyen, mens markerne strålede ud fra gårdene. Kun Læsagergård er senere flyttet ud fra byen. 

Sognets historie i Middelalderen og den nyere tid

Grensten kirke set fra syd

Udskiftningen

Grensten og Stevnstrup var under kronen i ca. 75 år indtil midten af 1600-tallet, hvor de kom under de tre herregårde Frijsenvold, Bidstrup og Ulstrup.

Senere historie