Text Box: Helstrup sogn

Der er ingen fredede oldtidsminder i sognet, men der er fundet en hellekiste, 6 gravhøje og en grav fra ældre romersk jernalder. I hellekisten fandtes en økse, et lerkar og ravperler.

Kulturarvsstyrelsen har 15 registreringer fra Helstrup sogn.

Text Box: Oldtidsminder

Helstrup blev udskiftet 1791 og 1798. Før udskiftningen var bønderne fæstere under Frijsenborg, Ulstrup og Bidstrup. Gårdene blev liggende i landsbyen efter udskiftningen, men efter en brand 1869 blev flere gårde flyttet ud på markerne.

Helstrup kirke set fra nord

Udskiftningen