Text Box: Grensten sogn

Grensten sogn afgrænses af Gudenåen fra Haslund, Værum og Ørum sogne, mens Nørreåen er grænsen mod Hornbæk og Tånum sogne. Endelig adskiller Elbækken sognet fra Øster Velling og Helstrup sogne.

 

Den nuværende Grensten kirke er opført 1885 (indviet 11. oktober 1885) efter tegning af arkitekt Tage Olivarius. Den er opført af røde mursten fra et tidligere teglværk ved Stærkjær (mellem Ulstrup og Bjerringbro). I forbindelse med kirkens 125 års jubilæum i oktober 2010 gennemgik den en omfattende indvendig renovering og fik desuden nyt tag på skibet.

 

 

 

Den nuværende kirke har over døren en granitkvader fra den gamle kirke med den for Randersegnen karakteristiske båndsløjfe. Alter, prædikestol og stole er fra 1885. Altertavlens maleri ”Den korsfæstede” er signeret Oscar Mathiesen 1885. Den romanske døbefont er fra den gamle kirke, ligesom en i våbenhuset indmuret gravsten fra 1613. Mosaikruderne i koret er skænket af Anne Mette Rasmussen, Dagsvad og udført af kunstneren V. Foersom Hegndal. De symboliserer morgen, middag, eftermiddag og aften.

 I våbenhuset står der en runesten.

 

Grensten kirke er åben:

mandag—fredag kl. 9.00—16.00 og søndag kl. 12.00—16.00.

 

Læs mere om Grensten Kirke her!

Grensten kirkes skib set mod alteret efter restaureringen 2010

Altertavle og mosaikruder i koret

Udsigten mod Gudenådalen

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside http://www.fredninger.dk/ kan fredningerne af kirkens omgivelser ses.

Grensten kirke i sne

Den tidligere kirke var en romansk granitkvaderkirke, der bestod af kor, skib, våbenhus mod syd og en tagrytter over vestgavlen. Koret var blytækt, mens skib og våbenhus havde rødt tegltag. I oktober 2010 fandt Henning Toustrup et dokument på Rigsarkivet. Det var en indberetning om et ekstraordinært kirkesyn i 1880, og i dette dokument var der en tegning af den tidligere kirkes ydre og en grundplan. Disse tegninger er de eneste, der kendes af den tidligere kirke. 

Grensten Kirke, set fra drone

Foto: Troels Schnetler

Grensten Kirke fik i 2018 et kirkeskib. Skibet, som er en tomasters skonnert ved navn Victoria, er skænket til kirken af en anonym giver fra lokalområdet, der egenhændigt har brugt mange timer på at bygge skibsmodellen. Menighedsrådet takker for gaven. Kirkeskibe hænger i mange danske kirker og er en tradition, der går mange hundrede år tilbage i tiden. Skibet er et symbol på den kristne menighed, der med Kristus ved roret klarer sig på tilværelsens stormfyldte hav.