Text Box: Helstrup sogn

Helstrup sogn grænser op til Grensten og Øster Velling sogne og til sognene Ålum og Tånum til Sønderlyng Herred.  Nørreåen er grænsen mod Sønderlyng Herred, mens Elbækken adskiller Helstrup fra Øster Velling sogn. I stenalderen nåede havet fra Randers Fjord helt ind i Nørreådalen, og i slutningen af Istiden havde Gudenåen afløb gennem Elbækdalen og Nørreåen ud til Skals Å, da Randers Fjord var blokeret af isen.

 

 

 

Helstrup kirke ligger på en stejl banke og er en romansk kirke, bygget af granitkvadre på skråkantsokkel. Kirken består af kor og skib samt våbenhus og underdel af et tårn fra senmiddelalderen. Tårnet er senere revet ned til skibets højde.  Murværket er delvist fornyet, hvilket kan ses ved, at der er jernankre samt årstallet 1843 og initialerne O. F. i vestgavlen. Den gamle altertavle var et maleri fra 1840 -50, forestillende Kristus i Emmaus. Prædikestolen er i renæssancestil og har årstallet 1609 indskåret.  Klokken, der står i en klokkestabel på kirkegården, er fra senmiddelalderen. Kirken blev istandsat indvendigt i 2007, og der kom en ny alterudsmykning.

 

Læs mere om Helstrup Kirke her!

Alteret i Helstrup kirke

Den gamle altertavle

Kirkeskibet set mod koret

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside

http://www.fredninger.dk/ kan fredningerne af kirkens omgivelser ses.

Alterudsmykningen  er udført af kunstneren Dynes Fuglsang fra Risskov.

 

Hans  beskrivelse af kunstværket kan læses her.