Text Box: Øster Velling sogn

Over alterbordet er der en krucifixgruppe med Jesus mellem Maria og Johannes (udført af J. Th. Skovgaard), og desuden er der over indgangsdøren et krucifix, udført af N. W. Fjeldskov. Tre gotiske helgenfigurer af træ blev fundet på våbenhusets loft og kom 1940 til Nationalmuseet. Døbefonten af granit er romansk og udsmykket med mandshoveder og bladornamenter. Prædikestolen i renæssancestil er fra ca. 1600, og en degnestol har årstallet 1588 indskåret.

 

Læs mere om Øster Velling Kirke her!

Øster Velling kirkes skib set mod koret

Øster Velling kirkes skib

Prædikestolen

Alteret

Øster Velling kirke i sne

Øster Velling sogn er omgivet af sognene Helstrup, Grensten, Langå og Vester Velling sogne, der alle ligger i Middelsom Herred og af Ålum sogn, der ligger i Sønderlyng Herred. Grænsen mod Sønderlyng Herred er Nørreå, mens Elbækken danner grænsen mod Helstrup og Grensten sogne. Øster Velling sogn er pastoratets hovedsogn, og præstegården ligger derfor i Øster Velling.

 

Øster Velling Kirke er en romansk kirke, bygget af granitkvadre på en skråkantsokkel og med tegltag. Kirken består af kor og skib samt et nyere våbenhus på nordsiden. Kirken blev helt ombygget i 1875, med anvendelse af det gamle materiale (arkitekt F. Uldall) og blev indviet 2, januar 1876. Våbenhuset blev også fornyet 1875 og er istandsat igen 1940. Kirken blev istandsat indvendigt i 2001.

 

 

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside http://www.fredninger.dk/ kan fredningerne af kirkens omgivelser ses.