Kontakt

Øster Velling præstegård

Sognepræst Anne Kathrine Hanghøj Dam

Ø. Velling Præstegård, Præstegårdsvej 1,

8920 Randers NV.

Tlf.: 8646 7008 E-mail: akhd@km.dk

 

Sognepræst Børge Jensen

 

Elektravej 21, 8960

 

Randers SØ

 

Tlf.: 8646 7008 eller 2694 7660      

E-mail: bjen@km.dk

 

Henvendelser ang. dåb, navngivning, dødsfald, vielse, hjemmebesøg osv. rettes til én af præsterne.

 

Ved ferie og andet fravær passes embedet af sognepræsten i Langå-Torup, der kan træffes på tlf. 8646 1094.

Menighedsrådsformand

Kim René Vium Jørgensen

Bymarksvej 4, Stevnstrup, 8870 Langå

 

3011 6169 kim.jorgensen@fiberflex.dk

Kirkesanger i Øster Velling og Helstrup

Helle Holst Haugaard

Tlf. 22 32 01 57

E-mail: helle@holsthaugaard.dk

Kirkesanger i Grensten

Lisbeth Erfurth Gaba

Udbyhøjvej 136 1. tv., 8930 Randers NØ

 

8646 2126

E-mail: lisbeth@gaba.name

Graver i Øster Velling og Helstrup

Tina Dyrby Kristensen

Bjørnkjærvej 15

8920 Randers NV

8165 7254 tina.dyrby78@gmail.com

Graver i Grensten

Kenneth Hou Nielsen

Møllestensvej 10,

8940 Randers SV

6079 9518 / 6173 5626

E-mail: kenjane94@gmail.com

 

Alle aftaler vedrørende gravsteder

og vedligeholdelse af disse

træffes med graveren.

 

 

 

 

Organist

Birgitte Wedell-Wedellsborg

25152507 E-mail: biwedell@gmail.com

Kirkekontor

Henvendelser ang. fødsler, omsorgs- og ansvarserklæringer, attester og navneændringer rettes til:

 

Kirkekontor for Øster Velling-Helstrup-Grensten sogne

ved Johanneskirken i Vorup

Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV

Tlf. 86 41 30 99

Mail: oestervelling.sogn@km.dk, helstrup.sogn@km.dk, grensten.sogn@km.dk

Kirkegårdstakster pr. 1. januar 2018.

Læs mere her!

 

Kirkegårdsvedtægter pr. 1. januar 2018.

Læs mere her!

Kirkens funktionærer træffes igen ved kirkerne,

men aftaler træffes telefonisk.