Vision

Vision, mission og strategi

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Pastorat

 

Med vision mener vi ideer og tanker, vi har om fremtiden, og hvor vi gerne vil bevæge os hen.

Med mission mener vi de “kerneydelser”, vi har til opgave at løse, og hvorfor vi er her.

Med strategi mener vi, hvordan vi forestiller os at arbejde frem mod visionen.

 

Vi har defineret de 3 hovedområder, som vi primært vil arbejde indenfor:

 

Kirke og kultur – Forkyndelse - Menighedsliv

Vi har indenfor hvert hovedområde defineret vision, mission og strategi.

 

 

Kirke og kultur

 

Vision

Mere kirkeliv og mere liv i kirken

 

Mission for gudstjenester

· Forskellige former for gudstjenester, der fremmer livet i vores sogne.

· Skabe rum for alle.

 

Strategi for gudstjenester

Vi fejrer højmesse hver søndag.

 

Vi tilstræber desuden at afholde:

· Børnegudstjenester

· Familiegudstjenester

· Spaghettigudstjenester

· Friluftsgudstjenester

· De ni læsninger

· Allehelgensgudstjeneste

· Kyndelmissegudstjeneste

· Gudstjenester for konfirmander

· Musikgudstjenester

 

Mission for aktiviteter

Gennem varierende arrangementer og aktiviteter vil vi forsøge at imødekomme sognenes behov for forskelligartede livsudfoldelser. 

 

Strategi for aktiviteter og arrangementer

Vi tilbyder:

· Babysalmesang

· Juniorkonfirmandundervisning

· Børnekor

· Syng løs aften

· Foredrag for alle aldre

· Varierende koncerter

· Filmaftener

· Sognevandringer

· Skole- kirke samarbejde

· Samarbejde med ældre- og seniorklubber

· Samarbejde med pastoratets forsamlingshuse og borgerforening

· Sensommermøder i præstegårdshaven

 

 

Forkyndelse

 

Vision

At vi tager imod og deler evangeliet

 

Mission

Vi vil virke for, at Guds ord får lov til at lyde i det store og i det små

 

Strategi

At indbyde til gudstjeneste og andre arrangementer, der fremmer evangeliet

 

 

Menighedsliv

 

Vision

Vi vil arbejde på, at alle skal føle tilknytning til kirken

 

Mission

Vi vil virke for, at alle kan nyde godt af kirken – på tværs af alder og forskelligheder

 

Strategi

Vi vil fremme det kristne fællesskab i forbindelse med gudstjenester og arrangementer.