Arrangementer

Text Box: Kommende arrangementer
Text Box: Tidligere afholdte arrangementer

Koncert med Den Nye Salmetrio i Grensten Kirke 22. marts 2018

Torsdag den 22. marts gav Den Nye Salmetrio en koncert i Grensten Kirke. Trioen havde sammensat et program af nye danske salmer og sange af Leonard Cohen, og det var en fin kombination. Koncertens første nummer var ”Når vinterstorme hærger”, sunget a capella fra orgelpulpituret af Anette Buonaventzen, og det var en af de nye salmer fra salmebogstillægget ”100 salmer”, der blev udgivet i 2016. Salmerne ”Du som har tændt millioner af stjerner” og ”Spænd over os dit himmelsejl” kom med i salmebogen 2003, men opfattes stadig som nyere salmer. Salmerne ”Guds nåde er en vintergæk” og ”Som solskin over mark og hav” var endnu to eksempler fra ”100 salmer”, og der blev også fortalt om nye salmedigtere som  Inge Hertz Aarestrup, Jens Rosendal og Iben Krogsdal.

 

Programmet vekslede mellem salmer fra ”100 salmer” og Den danske Salmebog 2003 samt sange af Leonard Cohen. Med undtagelse af ”The Song of Bernadette” blev Cohens sange sunget med gendigtet dansk tekst af Anders Dohn, og de passende i tekst og stemning fint sammen med salmerne. Som det sidste nummer fremførte trioen en rocket udgave af ”Du satte dig selv i de nederstes sted”, hvor det velkendte riff fra ”Smoke on the water”, spillet af saxofonisten, satte skub i musikken. Som ekstranummer fik publikum Leonard Cohens nok mest kendte sang ”Hallelujah”, sunget på dansk i Steffen Brandts vellykkede gendigtning. Musikken blev fremført i spændende arrangementer med undertoner af både jazz og pop og med masser af solistiske indslag, og tilhørerne fik en dejlig aften. 

 

Trioen består af Anette Buonaventzen (vokal), Pojken Flensborg (piano) og Ulrik Bust (saxofon). På hjemmesiden www.dennyesalmetrio.dk kan man læse mere om trioen og høre eksempler på dens musik.

Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov den 21. maj 2018.

 

Gudstjenesten foregik i dejligt vejr og havde samlet ca. 200 deltagere.

 

Se flere billeder her!

Svampetur i Øster Velling Skov
søndag d. 30. september 2018.

 

 

Lørdag den 27. oktober 2018

Fremstilling af ikoner i konfirmandstuen, Øster Velling med billedkunstner Anna Steenberg.

Onsdag den 21. november 2018 i Øster Velling Forsamlingshus.

 

LIVET ER SMALT OG HØJT” - foredrag om Benny Andersen og hans digtning ved tidligere provst Hanne Hjørlund.

 

Læs mere her!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 27. november kl. 19.00 i konfirmandstuen, Øster Velling.

Filmaften.

Den 13. december 2018. Koncert i Grensten Kirke med Den Danske Salmeduo.

 

Læs mere her!

Søndag den 16. december 2018. De ni læsninger i Grensten Kirke.

Læs mere her!

Koret ”Vocamanda” under ledelse af Amanda Vandt Ellekilde og Jørgen Ellekilde, orgel og piano står for musikken.

 

 

 

 

Liturgien og læsningerne varetages af Lene Pind Hansen og Børge Jensen.

 

 

Søndag den 3. februar kl. 16.00. Kyndelmissegudstjeneste i Øster Velling Kirke. Kirkernes personale medvirker med korsang, og der bliver også fællessang. Liturgien forestås af sognepræst Børge Jensen.

Lørdag den 1. december 2018. Julekoncert med blæseorkester i Helstrup Kirke.

Læs mere her!