Arrangementer

Text Box: Kommende arrangementer
Text Box: Tidligere afholdte arrangementer

11. juni 2017. Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov.

Også i år var der godt vejr til arrangementet, og der var ca. 100  deltagere. De fik en god og stemningsfuld oplevelse i naturen, og efter gudstjenesten var der kaffe, som Fladbro Kro havde sponsoreret. Menighedsrådene havde havde sørget for kage. Ved gudstjenesten medvirkede sognenes præster, børnekor og spillemandsorkestret "Knap så rask". 

6. april 2017 kl. 14.00. Foredrag med Mette Gocht-Jensen.

Sognepræst Mette Marie Gocht-Jensen fra Harridslev-Albæk-Støvring pastorat til Øster Velling Forsamlingshus fortalte om alderdom og livskvalitet set ud fra et historisk, poetisk, praktisk og ikke mindst humoristisk perspektiv.

Søndag den 21. maj var der sognevandring til Øster Velling Skov og Enge. Turen var arrangeret som et led i samarbejdet mellem Øster Velling Forsamlingshus og menighedsrådet for Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorat. Dagen begyndte med gudstjeneste i Øster Velling kirke kl. 10.30. Herefter var der frokost i Forsamlingshuset hvor der blev fortalt om stisystemet i Øster Velling Skov og Øster Velling Enge. Kl.13.00 begyndte gåturen fra Øster Velling Forsamlingshus, og der var arrangeret kørsel for de, der ønskede det. Turen foregik i strålende vejr og førte deltagerne ud i Flemming Hammershøjs enge, og i et rigkær blev der set en lang række af engens planter. Der var bl. a. Maj-Gøgeurt, Krybende Læbeløs, Engkarse, Knoldet Stenbræk, Kær-Tidsel og Eng-Forglemmigej, og på en anden eng var der desuden Eng-Kabbeleje. Da deltagerne havde set engen, lukkede Flemming Hammershøj kreaturerne ind i indhegningen fra en anden indhegning. Turen sluttede med kaffebord i forsamlingshuset kl. 15, og de over 30 deltagere havde en dejlig dag.

Se flere billeder fra sognevandringen d. 21. maj her!

Koncert i Hornbæk Sognegård den 1. april 2017.

 

Lørdag den 1. april 2017 havde menighedsrådene i Øster Velling Helstrup Grensten Pastorat og De fem Sogne arrangeret en kaffekoncert i Hornbæk Sognegård. De to musikere gav en flot koncert, der var præget af fine arrangementer, stor spilleglæde og fornemt sammenspil. Michael Sundings melodiske fantasi og Mads Vindings dejlige basspil var en dejlig oplevelse for de mange tilhørere, og mon ikke også Carl Nielsen ville have nydt at høre, hvordan hans melodier nu næsten 100 år senere stadig kan inspirere musikere til nye, smukke og spændende fortolkninger, også som jazz. I 1927 mente Carl Nielsen, at jazzen ikke havde nogen fremtid, men han tog heldigvis fejl!

10. oktober 2017 kl. 19.30. ”Salmer til folket”. Koncert med Den Danske Salmeduo i Grensten Kirke. De to musikere gav en række spændende fortolkninger af nogle af Luthers salmer og af andre salmer, og kombinationen af de gamle salmemelodier, arrangementerne og instrumenterne var yderst vellykket. Tilhørerne fik også lejlighed til at være med til de to fællessalmer. Aftenen sluttede med Weyse og Ingemanns smukke morgensalme ’Lysets engel går med glans”. Det var en dejlig aften.

Læs mere her!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 27. februar kl. 19.30.

Foredrag ved Marianne Hesselholt: ’Engle - de milde og vilde’ i konfirmandsstuen, Øster Velling.

 

Læs mere her!

 

 

 

 

 

 

4. oktober 2017.

Foredrag i Øster Velling Forsamlingshus ved professor Jørn Henrik Petersen: Luthersk teologi og velfærdsstaten.

 

 

Læs mere her!

8. oktober 2017. Gudstjeneste, fælles frokost og sognevandring i Øster Velling Skov.

 

Se flere billeder her!

22. september 2017. 

Rollespillet ’Luther på spil’ i Fussingø.

 

 

Læs mere her!

Onsdag den 8. november kl. 19.30.

 

”Fortælleforestilling” ved sognepræst Karen Holdt Madsen: Selma Lagerlöfs roman ”Hr. Arnes Penge” i konfirmandstuen ved præstegården i Øster Velling.

 

Onsdag den 8. november kl. 19.30.

 

Læs mere her!

Torsdag den 7. december 2017. Julekoncert med Randers Bykor i Grensten Kirke.

 

Randers Bykors julekoncert bød på kendte julemelodier, da julen er en højtid med stærke traditioner. Men traditioner skal også fornys, og derfor bestod programmet også af velklingende musik af nulevende komponister som Will Todd, Morten Lauridsen, Per Skriver og Michael Bojesen. Desuden blev ”Dejlig er den himmelblå” fremført i et nyt og spændende arrangement af korets faste dirigent Niels Bastrup, mens ”Dejlig er Jorden” var i et arrangement af Anders Öhrwall. Et spændende indslag var værket ”Veni, veni Emmanuel”, der var arrangeret for orgel og altsaxofon. Det blev fremført af Kasper Walther Sørensen, der selv spillede begge instrumenter. Han akkompagnerede desuden koret på klaver og fremførte på orgel en improvisation over den ret nye julesang ”Hvad er det, der gør jul til noget særligt”. Der var flere Christmas Carols og to fællessalmer. Grensten Kirke var næsten helt fyldt, og det store kor fyldte hele pladsen foran korbuen. Randers Bykor, dirigeret af Niels Bastrup og med Kasper Walther Sørensen på orgel, klaver og saxofon gav de mange tilhørere en dejlig aften.

Grensten Kirke den 17. december 2017. De ni læsninger.

 

De ni læsninger er en gudstjeneste med ni udvalgte bibeltekster, der fortæller om forholdet mellem Gud og mennesker fra skabelsen til og med Jesu fødsel. Mellem tekstlæsningerne var der fællessalmer og korindslag. Sct. Peders Koncertkor under ledelse af Brian Stenger Poulsen stod for den musikalske del af gudstjenesten. Denne aften var det julesalmer og julemusik, der var på programmet, og koret gav  med sin smukke klang og det afvekslende repertoire tilhørerne en dejlig aften. Desuden medvirkede kirkens organist, Lone Vandt. Liturgien og læsningerne blev varetaget af Lene Pind Hansen fra menighedsrådet og sognepræst Børge Jensen.

Allierede flyvere skudt ned over Danmark 1939-45

Foredrag af Anders Straarup, Randers i konfirmandstuen, Øster Velling den 14. april 2015.

 

Læs mere her!

Anders Straarup 3.jpg

Grensten Kirke 22. marts 2018 kl. 19.30

Torsdag den 22. marts byder vi på koncert i Grensten Kirke med Den Nye Salmetrio, der vil præsentere en række af de nye salmer for os, f.eks. ”Du som har tændt millioner af stjerner” og ”Spænd over os dit himmelsejl”, i spændende arrangementer med undertoner af både jazz og pop og med masser af solistiske indslag. Herudover vil trioen også spille melodier af Leonard Cohen, så der er lagt op til en musikalsk aften med mangeartede toner og genrer i spil.

Trioen består af Anette Buonaventzen (vokal), Pojken Flensborg (piano & orgel) og Ulrik Bust (saxofon). Alle 3 er uddannet på Det jyske musikkonservatorium. Pojken Flensborg er også uddannet som organist og har sit daglige virke i Skibet kirke. Han har spillet i en lang række jazz-sammenhænge og har for tiden stor succes med orkestret Nordens tone. Anette Buonaventzen har sunget professionelt i 20 år i både danske og internationale sammenhænge, med bigbands og symfoniorkestre såvel som små konstellationer og i mange forskellige genrer. Ulrik Bust har primært beskæftiget sig med rock, pop, blues, soul og rock’n’roll. Han har spillet og indspillet med en lang række forskellige danske og udenlandske artister som Peter Belli, Anne Linnet, Henning Stærk, Lisa Ekdahl m.fl.

 

På hjemmesiden www.dennyesalmetrio.dk kan man læse mere om trioen og høre eksempler på dens musik.

Søndag den 11. marts 2018. Sognevandring i Øster Velling Skov.

Der er gudstjeneste i kirken kl. 10.30, derefter er der fællesfrokost kl.11.30 i Øster Velling Forsamlingshus (pris 25 kr.). Sognevandringen begynder kl.12.30, og temaet er ”Kend din egn – natur og historie”. Ingemann Schnetler vil fortælle om landskabets tilblivelse og udvikling siden Istiden og om Øster Vellings historie fra Bronzealderen over Middelalderen til nutiden. Efter foredraget går vi fra forsamlingshuset ad Neikilsvej gennem Øster Velling Skov og hjem via Vandmøllevej, hvor vi gør holdt ved Mandbjerghøj for at se helleristningerne fra Bronzealderen. Efter turen kan der købes kaffe og kage i Forsamlingshuset kl. ca. 15.00 (pris 25 kr.). Har man ikke mulighed for at deltage i samtlige af dagens programpunkter, er man selvfølgelig velkommen til at være med i det omfang, man har tid og lyst.

Mødested Øster Velling Forsamlingshus, Neikilsvej 8, Øster Velling, 8920 Randers NV.

 

Medbring Godt fodtøj. Der kan være meget fugtigt i skoven og på stierne, især efter regn!

 

Turledere Mette Hammershøj og Ingemann Schnetler.

 

Arrangører Øster Velling Forsamlingshus og menighedsrådet for Øster Velling-Helstrup-Grensten Pastorat.

 

Yderligere info Mette Hammershøj, mobil 28 12 66 35. Ingemann Schnetler,

mobil 50 54 38 30.

 

Tilmelding Mette Hammershøj, mobil 28 12 66 35, e-mail: mettehammershoj@

net.dk senest 26. februar (nødvendig af hensyn til spisningen).

Filmaften den 13. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen, Øster Velling Præstegård.