Arrangementer

Text Box: Kommende arrangementer
Text Box: Tidligere afholdte arrangementer

11. juni 2017. Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov.

Også i år var der godt vejr til arrangementet, og der var ca. 100  deltagere. De fik en god og stemningsfuld oplevelse i naturen, og efter gudstjenesten var der kaffe, som Fladbro Kro havde sponsoreret. Menighedsrådene havde havde sørget for kage. Ved gudstjenesten medvirkede sognenes præster, børnekor og spillemandsorkestret "Knap så rask". 

Søndag den 21. maj var der sognevandring til Øster Velling Skov og Enge. Turen var arrangeret som et led i samarbejdet mellem Øster Velling Forsamlingshus og menighedsrådet for Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorat. Dagen begyndte med gudstjeneste i Øster Velling kirke kl. 10.30. Herefter var der frokost i Forsamlingshuset hvor der blev fortalt om stisystemet i Øster Velling Skov og Øster Velling Enge. Kl.13.00 begyndte gåturen fra Øster Velling Forsamlingshus, og der var arrangeret kørsel for de, der ønskede det. Turen foregik i strålende vejr og førte deltagerne ud i Flemming Hammershøjs enge, og i et rigkær blev der set en lang række af engens planter. Der var bl. a. Maj-Gøgeurt, Krybende Læbeløs, Engkarse, Knoldet Stenbræk, Kær-Tidsel og Eng-Forglemmigej, og på en anden eng var der desuden Eng-Kabbeleje. Da deltagerne havde set engen, lukkede Flemming Hammershøj kreaturerne ind i indhegningen fra en anden indhegning. Turen sluttede med kaffebord i forsamlingshuset kl. 15, og de over 30 deltagere havde en dejlig dag.

Se flere billeder fra sognevandringen d. 21. maj her!

10. oktober 2017 kl. 19.30. ”Salmer til folket”. Koncert med Den Danske Salmeduo i Grensten Kirke. De to musikere gav en række spændende fortolkninger af nogle af Luthers salmer og af andre salmer, og kombinationen af de gamle salmemelodier, arrangementerne og instrumenterne var yderst vellykket. Tilhørerne fik også lejlighed til at være med til de to fællessalmer. Aftenen sluttede med Weyse og Ingemanns smukke morgensalme ’Lysets engel går med glans”. Det var en dejlig aften.

Læs mere her!

4. oktober 2017.

Foredrag i Øster Velling Forsamlingshus ved professor Jørn Henrik Petersen: Luthersk teologi og velfærdsstaten.

 

 

Læs mere her!

8. oktober 2017. Gudstjeneste, fælles frokost og sognevandring i Øster Velling Skov.

 

Se flere billeder her!

22. september 2017. 

Rollespillet ’Luther på spil’ i Fussingø.

 

 

Læs mere her!

Onsdag den 8. november kl. 19.30.

 

”Fortælleforestilling” ved sognepræst Karen Holdt Madsen: Selma Lagerlöfs roman ”Hr. Arnes Penge” i konfirmandstuen ved præstegården i Øster Velling.

 

Onsdag den 8. november kl. 19.30.

 

Læs mere her!

Torsdag den 7. december 2017. Julekoncert med Randers Bykor i Grensten Kirke.

 

Randers Bykors julekoncert bød på kendte julemelodier, da julen er en højtid med stærke traditioner. Men traditioner skal også fornys, og derfor bestod programmet også af velklingende musik af nulevende komponister som Will Todd, Morten Lauridsen, Per Skriver og Michael Bojesen. Desuden blev ”Dejlig er den himmelblå” fremført i et nyt og spændende arrangement af korets faste dirigent Niels Bastrup, mens ”Dejlig er Jorden” var i et arrangement af Anders Öhrwall. Et spændende indslag var værket ”Veni, veni Emmanuel”, der var arrangeret for orgel og altsaxofon. Det blev fremført af Kasper Walther Sørensen, der selv spillede begge instrumenter. Han akkompagnerede desuden koret på klaver og fremførte på orgel en improvisation over den ret nye julesang ”Hvad er det, der gør jul til noget særligt”. Der var flere Christmas Carols og to fællessalmer. Grensten Kirke var næsten helt fyldt, og det store kor fyldte hele pladsen foran korbuen. Randers Bykor, dirigeret af Niels Bastrup og med Kasper Walther Sørensen på orgel, klaver og saxofon gav de mange tilhørere en dejlig aften.

Grensten Kirke den 17. december 2017. De ni læsninger.

 

De ni læsninger er en gudstjeneste med ni udvalgte bibeltekster, der fortæller om forholdet mellem Gud og mennesker fra skabelsen til og med Jesu fødsel. Mellem tekstlæsningerne var der fællessalmer og korindslag. Sct. Peders Koncertkor under ledelse af Brian Stenger Poulsen stod for den musikalske del af gudstjenesten. Denne aften var det julesalmer og julemusik, der var på programmet, og koret gav  med sin smukke klang og det afvekslende repertoire tilhørerne en dejlig aften. Desuden medvirkede kirkens organist, Lone Vandt. Liturgien og læsningerne blev varetaget af Lene Pind Hansen fra menighedsrådet og sognepræst Børge Jensen.

Grensten Kirke 22. marts 2018

Torsdag den 22. marts gav Den Nye Salmetrio en koncert i Grensten Kirke. Trioen havde sammensat et program af nye danske salmer og sange af Leonard Cohen, og det var en fin kombination. Koncertens første nummer var ”Når vinterstorme hærger”, sunget a capella fra orgelpulpituret af Anette Buonaventzen, og det var en af de nye salmer fra salmebogstillægget ”100 salmer”, der blev udgivet i 2016. Salmerne ”Du som har tændt millioner af stjerner” og ”Spænd over os dit himmelsejl” kom med i salmebogen 2003, men opfattes stadig som nyere salmer. Salmerne ”Guds nåde er en vintergæk” og ”Som solskin over mark og hav” var endnu to eksempler fra ”100 salmer”, og der blev også fortalt om nye salmedigtere som  Inge Hertz Aarestrup, Jens Rosendal og Iben Krogsdal.

 

Programmet vekslede mellem salmer fra ”100 salmer” og Den danske Salmebog 2003 samt sange af Leonard Cohen. Med undtagelse af ”The Song of Bernadette” blev Cohens sange sunget med gendigtet dansk tekst af Anders Dohn, og de passende i tekst og stemning fint sammen med salmerne. Som det sidste nummer fremførte trioen en rocket udgave af ”Du satte dig selv i de nederstes sted”, hvor det velkendte riff fra ”Smoke on the water”, spillet af saxofonisten, satte skub i musikken. Som ekstranummer fik publikum Leonard Cohens nok mest kendte sang ”Hallelujah”, sunget på dansk i Steffen Brandts vellykkede gendigtning. Musikken blev fremført i spændende arrangementer med undertoner af både jazz og pop og med masser af solistiske indslag, og tilhørerne fik en dejlig aften. 

 

Trioen består af Anette Buonaventzen (vokal), Pojken Flensborg (piano) og Ulrik Bust (saxofon). På hjemmesiden www.dennyesalmetrio.dk kan man læse mere om trioen og høre eksempler på dens musik.

Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov den 21. maj 2018 kl. 14.00.

 

Tirsdag den 27. februar kl. 19.30. Foredrag ved Marianne Hesselholt: ’Engle - de milde og vilde’ i konfirmandsstuen, Øster Velling.