Arrangementer

Text Box: Kommende arrangementer

Kalender:

 

 

Text Box: Kommende arrangementer
Text Box: Tidligere afholdte arrangementer

Øster Velling Ældreklub efterår 2021

I samarbejde med Øster Velling Forsamlingshus bringes hermed datoerne for

efterårsprogrammet 2020 i Øster Velling Ældreklub.

 

21/9, 5/10, 19/10, 4/11, 16/11, 30/11 og 14/12.

 

Læs hele programmet her!

 

Livestreaming af Offentlige foredrag

i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet i Øster Velling Forsamlingshus efterår 2021. https://ofn.au.dk/

Her er efterårets program!

 

Stevnstrup seniorer

– SeS. http://www.stevnstrupseniorer.dk/ 

Hver torsdag formiddag i vinterhalvåret mødes seniorer i Munkholmhallen til snak, hygge, kortspil, strikning, edb, badminton, petanque, gåture og gymnastik.

SeS`s sæson går fra 1. torsdag i september til sidste torsdag i marts.

Indmeldelse koster 100 kr. en gang for alle, og det årlige kontingent er 200 kr.

Kontakt: Formand Formand Kaas Vestergaard 2146 7826, vibskaas@mail.dk

 

Aflysninger

Filmaften 25. januar 2022 aflyst

På grund af den hastige smitte med covid 19 må filmaftenen aflyses.

 

Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorats Juniorkonfirmandforløb i januar 2022 aflyst

Som følge af de nuværende udfordringer i forbindelse med den hastige smitte med covid 19, må vi desværre aflyse det planlagte forløb med Juniorkonfirmander for 4.-5. klassetrin, der ifølge planen skulle have været gennemført her i januar 2022.

Vi håber meget, at vi kan få Juniorkonfirmandforløbet iværksat senere på året.

På menighedsrådets vegne,

Anne Kathrine Hanghøj Dam, sognepræst

 

 

Fredagscafeen aflyst den 28. januar 2022

På grund af den hastige smitte med covid 19 i denne tid, må vi desværre aflyse den ellers planlagte fredagscafé i konfirmandstuen i Øster Velling præstegård den 28. januar 2022.

Vi håber meget, smitten dæmpes tilstrækkeligt til, at det er forsvarligt, vi igen kan mødes til fredagscafé den 25. februar 2022.

Hold for en sikkerheds skyld øje med vores hjemmeside: www.grenstensogn.dk eller kontakt for yderligere information sognepræst Anne Kathrine Hanghøj Dam på e-mail: akhd@km.dk  eller tlf. 23 20 46 75.

På menighedsrådets vegne,

Anne Kathrine Hanghøj Dam, sognepræst