Arrangementer

Text Box: Kommende arrangementer
Text Box: Tidligere afholdte arrangementer

10. oktober 2017 kl. 19.30. ”Salmer til folket”. Koncert med Den Danske Salmeduo i Grensten Kirke. De to musikere gav en række spændende fortolkninger af nogle af Luthers salmer og af andre salmer, og kombinationen af de gamle salmemelodier, arrangementerne og instrumenterne var yderst vellykket. Tilhørerne fik også lejlighed til at være med til de to fællessalmer. Aftenen sluttede med Weyse og Ingemanns smukke morgensalme ’Lysets engel går med glans”. Det var en dejlig aften.

Læs mere her!

Onsdag den 8. november kl. 19.30.

 

”Fortælleforestilling” ved sognepræst Karen Holdt Madsen: Selma Lagerlöfs roman ”Hr. Arnes Penge” i konfirmandstuen ved præstegården i Øster Velling.

 

Onsdag den 8. november kl. 19.30.

 

Læs mere her!

Torsdag den 7. december 2017. Julekoncert med Randers Bykor i Grensten Kirke.

 

Randers Bykors julekoncert bød på kendte julemelodier, da julen er en højtid med stærke traditioner. Men traditioner skal også fornys, og derfor bestod programmet også af velklingende musik af nulevende komponister som Will Todd, Morten Lauridsen, Per Skriver og Michael Bojesen. Desuden blev ”Dejlig er den himmelblå” fremført i et nyt og spændende arrangement af korets faste dirigent Niels Bastrup, mens ”Dejlig er Jorden” var i et arrangement af Anders Öhrwall. Et spændende indslag var værket ”Veni, veni Emmanuel”, der var arrangeret for orgel og altsaxofon. Det blev fremført af Kasper Walther Sørensen, der selv spillede begge instrumenter. Han akkompagnerede desuden koret på klaver og fremførte på orgel en improvisation over den ret nye julesang ”Hvad er det, der gør jul til noget særligt”. Der var flere Christmas Carols og to fællessalmer. Grensten Kirke var næsten helt fyldt, og det store kor fyldte hele pladsen foran korbuen. Randers Bykor, dirigeret af Niels Bastrup og med Kasper Walther Sørensen på orgel, klaver og saxofon gav de mange tilhørere en dejlig aften.

Grensten Kirke den 17. december 2017. De ni læsninger.

 

De ni læsninger er en gudstjeneste med ni udvalgte bibeltekster, der fortæller om forholdet mellem Gud og mennesker fra skabelsen til og med Jesu fødsel. Mellem tekstlæsningerne var der fællessalmer og korindslag. Sct. Peders Koncertkor under ledelse af Brian Stenger Poulsen stod for den musikalske del af gudstjenesten. Denne aften var det julesalmer og julemusik, der var på programmet, og koret gav  med sin smukke klang og det afvekslende repertoire tilhørerne en dejlig aften. Desuden medvirkede kirkens organist, Lone Vandt. Liturgien og læsningerne blev varetaget af Lene Pind Hansen fra menighedsrådet og sognepræst Børge Jensen.

Grensten Kirke 22. marts 2018

Torsdag den 22. marts gav Den Nye Salmetrio en koncert i Grensten Kirke. Trioen havde sammensat et program af nye danske salmer og sange af Leonard Cohen, og det var en fin kombination. Koncertens første nummer var ”Når vinterstorme hærger”, sunget a capella fra orgelpulpituret af Anette Buonaventzen, og det var en af de nye salmer fra salmebogstillægget ”100 salmer”, der blev udgivet i 2016. Salmerne ”Du som har tændt millioner af stjerner” og ”Spænd over os dit himmelsejl” kom med i salmebogen 2003, men opfattes stadig som nyere salmer. Salmerne ”Guds nåde er en vintergæk” og ”Som solskin over mark og hav” var endnu to eksempler fra ”100 salmer”, og der blev også fortalt om nye salmedigtere som  Inge Hertz Aarestrup, Jens Rosendal og Iben Krogsdal.

 

Programmet vekslede mellem salmer fra ”100 salmer” og Den danske Salmebog 2003 samt sange af Leonard Cohen. Med undtagelse af ”The Song of Bernadette” blev Cohens sange sunget med gendigtet dansk tekst af Anders Dohn, og de passende i tekst og stemning fint sammen med salmerne. Som det sidste nummer fremførte trioen en rocket udgave af ”Du satte dig selv i de nederstes sted”, hvor det velkendte riff fra ”Smoke on the water”, spillet af saxofonisten, satte skub i musikken. Som ekstranummer fik publikum Leonard Cohens nok mest kendte sang ”Hallelujah”, sunget på dansk i Steffen Brandts vellykkede gendigtning. Musikken blev fremført i spændende arrangementer med undertoner af både jazz og pop og med masser af solistiske indslag, og tilhørerne fik en dejlig aften. 

 

Trioen består af Anette Buonaventzen (vokal), Pojken Flensborg (piano) og Ulrik Bust (saxofon). På hjemmesiden www.dennyesalmetrio.dk kan man læse mere om trioen og høre eksempler på dens musik.

Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov den 21. maj 2018.

 

Gudstjenesten foregik i dejligt vejr og havde samlet ca. 200 deltagere.

 

Se flere billeder her!

 

Tirsdag den 27. februar kl. 19.30. Foredrag ved Marianne Hesselholt: ’Engle - de milde og vilde’ i konfirmandsstuen, Øster Velling.

Søndag den 9. september kl. 10.30.

Høstgudstjeneste i Grensten Kirke.

Kirkens børne- og ungdomskor deltager under ledelse af Birgitte W-W.

 

Tirsdag den 11. september kl. 19.00. Filmaften  i konfirmandstuen i Øster Velling Præstegård.

 

Fredag den 21. september 2018 Luther på spil

Det fælles rollespil ’Luther på spil’ for konfirmander i Randers Søndre Provsti afholdes i Fussingø.

 

Søndag den 30. september 2018 kl. 13.00 – 15.30

Svampetur i Øster Velling Skov.

 

Onsdag den 3. oktober kl.19.30

Koncert i Grensten Kirke med Busbjergkoret. AFLYST!

 

Tirsdag den 9. oktober kl. 17.00 spaghettigudstjeneste for hele familien i Grensten Kirke. Kirkens børne- og ungdomskor deltager under ledelse af Birgitte W-W. Derefter fællesspisning i Stevnstrup Forsamlingshus.

 

Lørdag den 27. oktober kl. 10.00 – 15.00

Fremstilling af ikoner i Grensten Kirke.

 

Søndag den 4. november kl. 16.00 i Grensten Kirke.

Allehelgensgudstjeneste.

Svampetur i Øster Velling Skov
søndag d. 30. september 2018 kl. 13 – 15.30

 

Øster Velling Skov ligger nord for Øster Velling og er et stykke dejlig og afvekslende natur. Skoven er privat ejet. Der er afvekslende bevoksninger af både løvtræer og grantræer, og en spændende flora i skovbunden. På turen vil vi se, hvad vi kan finde af efterårssvampe og gennemgå, hvad vi har fundet.

Inden turen er der mulighed for at deltage i gudstjeneste i Øster Velling Kirke kl. 10.30. Derefter er der spisning i Forsamlingshuset. Vi går fra forsamlingshuset til skoven, en tur på ca. 1,4 km. Efter turen er der kaffe og kage i forsamlingshuset kl. ca. 15.30 (samlet pris for frokost og kaffe 60 kr.).

Mødested: Øster Velling Forsamlingshus, Neikilsvej 8, Øster Velling, 8920 Randers NV.
Medbring: Svampekurv, kniv og godt fodtøj. Der kan være meget fugtigt i skoven og på stierne, især efter regn!

Turledere: Biolog Pia Boisen Hansen, mobil 25 44 16 99, Mette Hammershøj og Ingemann Schnetler.

Arrangører: Øster Velling Forsamlingshus, menighedsrådet for Øster Velling-Helstrup-Grensten Pastorat og Randers Kommune, Miljø og Teknik,

Yderligere info: Mette Hammershøj, mobil 28 12 66 35. Ingemann Schnetler, mobil 50 54 38 30.

Tilmelding: Mette Hammershøj, mobil 28 12 66 35, mail: mettehammershoj@net senest 23. september (nødvendig af hensyn til spisningen).