Arrangementer

Text Box: Kommende arrangementer

Kalender:

 

Søndag den 7. november kl. 16.00 i Grensten Kirke. Allehelgensgudstjeneste.

 

Fredag 26. november 2021. Fredagscafé.

 

Søndag den 28. november kl. 14.00. Adventgudstjeneste og juletræsfest.

 

2. december kl. 9.30. Julegudstjeneste for dagplejebørn og vuggestuebørn i Grensten Kirke.

 

4. december kl. 15.00. Julekoncert med blæseorkester i Helstrup Kirke.

 

7. december kl. 9.30. Julegudstjeneste for børnehavebørn i Grensten Kirke.

 

12. december kl. 16.00. De ni læsninger i Grensten Kirke.

 

 

Text Box: Kommende arrangementer
Text Box: Tidligere afholdte arrangementer

Øster Velling Ældreklub efterår 2021

I samarbejde med Øster Velling Forsamlingshus bringes hermed datoerne for

efterårsprogrammet 2020 i Øster Velling Ældreklub.

 

21/9, 5/10, 19/10, 4/11, 16/11, 30/11 og 14/12.

 

Læs hele programmet her!

 

Livestreaming af Offentlige foredrag

i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet i Øster Velling Forsamlingshus efterår 2021. https://ofn.au.dk/

Her er efterårets program!

 

Stevnstrup seniorer

– SeS. http://www.stevnstrupseniorer.dk/ 

Hver torsdag formiddag i vinterhalvåret mødes seniorer i Munkholmhallen til snak, hygge, kortspil, strikning, edb, badminton, petanque, gåture og gymnastik.

SeS`s sæson går fra 1. torsdag i september til sidste torsdag i marts.

Indmeldelse koster 100 kr. en gang for alle, og det årlige kontingent er 200 kr.

Kontakt: Formand Formand Kaas Vestergaard 2146 7826, vibskaas@mail.dk

 

FREDAGSCAFÈ

Fredag 26. november 2021, fredag 28. januar og fredag 25. februar

 

Vi har ventet længe, og nu kan vi heldigvis mødes igen! Så kom til fredagscafé i

konfirmandstuen i Øster Velling præstegård sidste fredag i månederne oktober,

november, januar, februar, marts og april.

 

Vi mødes kl. 10.00-12.00 over et rundstykke og en kop kaffe, synger en sang eller to og hygger os og snakker om stort og småt. Alle er velkomne!

 

Tilmelding er ikke et krav, men af hensyn til indkøb må man gerne give et praj til

Anne Kathrine Hanghøj Dam på tlf. 2320 4675 eller e-mail: akhd@km.dk

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

søndag

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

søndag den 7. november kl. 16.00 i Grensten Kirke

 

Allehelgens dag er det tradition at mindes vore døde. Kirkerummet vil være oplyst med levende lys. Alle deltagere får mulighed for selv at tænde et lys.

 

Undervejs i gudstjenesten vil der være et musikalsk indslag, der giver plads til, at vi sammen og hver for sig kan mindes dem, vi har mistet. Børge Jensen

forestår gudstjenesten, og organist Anders Olesen, Kristrup, bliver bistået af Aksel Nielsen på cello.

Søndag den 28. november kl. 14.00

Adventsgudstjeneste for børn og voksne i Grensten Kirke. Efter gudstjenesten holdes der sammen med Borgerforeningen juletræsfest i Stevnstrup Forsamlingshus med æbleskiver, gløgg, kaffe/the og saftevand.

Det er gratis at deltage.

 

Tilmelding senest den 19. november med angivelse af antal børn og voksne til Ole

Vestergaard på tlf. 4031 9715 eller til sognepræst Børge Jensen på mail bjen@km.dk eller  tlf. 2694 7660.

2. december kl. 9.30. Julegudstjeneste for dagplejebørn og vuggestuebørn i Grensten Kirke.

 

4. december kl. 15.00. Julekoncert med blæseorkester i Helstrup Kirke.

 

7. december kl. 9.30. Julegudstjeneste for børnehavebørn i Grensten Kirke.

 

12. december kl. 16.00. De ni læsninger i Grensten Kirke.

 

Gudstjenester i jul og nytår:

Juleaftensdag den 24. december:

kl. 11.00 i Grensten Kirke

kl. 13.00 i Øster Velling Kirke

kl. 14.30 i Helstrup Kirke

kl. 16.00 i Grensten Kirke.

 

Juledag den 25. december:

kl. 10.30 i Øster Velling Kirke

 

2. juledag den 26. december:

kl. 10.30 Grensten - Ønsk en julesalme

 

Nytårsaftensdag den 31. december:

kl. 14.30 i Øster Velling Kirke

kl. 16.00 i Grensten Kirke.

JULEKONCERT MED BLÆSEORKESTRET I HELSTRUP KIRKE

Lørdag den 4. december kl. 15.00

Det er med stor glæde, vi igen i år kan invitere til julekoncert med Blæseorkestret i Helstrup Kirke. Det ottemands store orkester vil til koncerten primært have traditionelle julesalmer og julemusik på programmet, men der bliver også plads til lidt andre toner.

Så vel mødt til julekoncert! Alle er velkomne, og der er fri entré.