Arrangementer

Text Box: Kommende arrangementer
Text Box: Tidligere afholdte arrangementer

Fortællinger og spor fra vores egn gennem 1000 år

Foredrag ved Lars Stegsted Rasmussen, Stevnstrup

Øster Velling Forsamlingshus torsdag den 22. oktober.

 

 

Lars Stegsted Rasmussen indledte sit foredrag med at læse et uddrag af

novellen ”Pil og Birk. De første rensdyrjægere i Gudenådalen – Menneskenes og modets land” af Sara Linderoth Bouchet. Hele novellen kan læses i  bogen ”Stevnstrup – Byen mellem Floderne – Naturligt og nærværende”.

Novellen skildrer de første bosættelser her på egnen, og det er sporene og fortællingerne om bosættelserne, vi fulgte i foredraget, der tog udgangspunkt i følgende tidsnedslag:

· Landskabet og de tidlige bosættelser.

· Vikingetidens mange landsbyer, runesten og kirker.

· Christian III`s kanal og Fort Randers.

· Dagligliv i bondesamfundets landsbyer for ikke så længe siden.

· ”Jylland mellem tvende have” og H.C. Andersen i hestevogn, søndag den 28. august 1859 på vej fra Randers ned ad H.C. Andersens Vej i Hornbæk og forbi Fladbro kro, Helstrup og Øster Velling på vej mod besøg i Hjermind præstegård.

Det var et spændende foredrag med mange vinkler på vor egns historie fra vikingetiden til nutiden. Ikke mindst det store kanalanlæg, der førte Nørreåens vand ind til Randers ledte det ned ad det nuværende Østervold. Også jernbanens betydning for vores egn blev belyst, og der var spændende billeder fra landsbyerne, som var fremskaffet i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Langå. Der var det antal tilhørere, som Corona restriktionerne tillader, og deres spørgelyst var stor. Foredraget var arrangeret i samarbejde med Øster Velling Forsamlingshus, og der var lejlighed til at nyde et lækkert kaffebord.

Søndag d. 30. august: Sensommermøde i Øster Velling Præstegårdshave.            

 

Omkring 80 tilhørere deltog i sensommermødet i Øster Velling præstegårdshave, hvor Søren Ulrik Thomsen og provst Birgith Nørlund Jensen talte om tradition og fornyelse inden for den danske folkekirke. Søren Ulrik Thomsen lagde ud med et debatoplæg ”Pro Ecclesiae - forsvar for gudstjenesten”, og provst for Randers Søndre Provsti, Birgith Nørlund Jensen, bidrog herefter med perspektiver til den efterfølgende fælles debat. Der var også lejlighed til at stille spørgsmål til debattørerne. Derefter var der dejlig musik, og man kunne nyde en kop kaffe, te, øl eller vand.

 

 

Lørdag d. 29. august: Digtoplæsning ved Søren Ulrik Thomsen på Station K, Langå.

Søren Ulrik Thomsen debuterede i 1981 med digtsamlingen City Slang og

har lige siden taget sine læsere med ind i et helt igennem unikt univers, der

forener det hverdagslige og det poetiske, det humoristiske og det sorgfulde,

det personlige og det samfundsmæssige. Digtoplæsningen på Station K indeholdt eksempler fra hans omfattende digtudgivelser og var en stor oplevelse for tilhørerne.

 

Efter Søren Ulrik Thomsens digtoplæsning var der musik med en særlig akustisk version af det anmelderroste orkester I Think You’re Awsome. Brødrene Jens Mikkel og Thomas Madsen sang, spillede, legede og fortolkede hinandens sange i et akustisk og levende univers, der er lige dele folk, jazz, soul og pop. Med sig havde de et stjernehold, der udover brødrene selv på bas, guitar og vokal består af Anders Pedersen på diverse strengeinstrumenter, Christian Vuust på saxofon og klarinet og Louise Gorm på violin. Det var rørende og personlig musik, med masser af instrumentale finurligheder, ærlige vokaler og smukke arrangementer, hvor der var både klassisk violinspil, slide guitar, elguitar, kontrabas, elbas og saxofon og klarinet. Orkestret høstede stort bifald for deres flotte koncert, som de gentog dagen efter i Øster Velling præstegårdshave.

 

Madsen og Madsen har sammen med indiejazzbandet I Think You're Awesome netop indspillet pladen Late Bloomer, der selvom den først udgives 4. september kunne købes ved denne lejlighed.

Arrangementet på Station K og i Øster Velling præstegårdshave er resultatet af et samarbejde mellem Station K, menighedsrådet for Langå-Thorup pastorat og menighedsrådet for Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorat.

Louise Gorm, Anders Pedersen, Thomas Madsen, Jens Mikkel Madsen og Christian Vuust på Station K i Langå.

Øster Velling Ældreklub

Øster Velling Ældreklub efterår 2020

I samarbejde med Øster Velling Forsamlingshus bringes hermed datoer for

efterårsprogrammet 2020 for Øster Velling Ældreklub. Læs hele programmet her!

 

 

Livestreaming af Offentlige foredrag

i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet i Øster Velling Forsamlingshus efterår 2020. https://ofn.au.dk/

 

Stevnstrup seniorer

– SeS. http://www.stevnstrupseniorer.dk/ 

Hver torsdag formiddag i vinterhalvåret mødes seniorer i Munkholmhallen til snak, hygge, kortspil, strikning, edb, badminton, petanque, gåture og gymnastik.

SeS`s sæson går fra 1. torsdag i september til sidste torsdag i marts.

Indmeldelse koster 100 kr. en gang for alle, og det årlige kontingent er 200 kr.

Kontakt: Formand Formand Kaas Vestergaard 2146 7826, vibskaas@mail.dk

 

FDF STEVNSTRUP

 

 

 

 

 

 

 

Mødetider og klasser:

Find mere info og følg os på:

 

http://fdf-stevnstrup.dk/

Facebook: FDF Stevnstrup

Instagram: fdfstevnstrup

 

Hvor bor vi?

Landsbygaden 2, Stevnstrup, 8870 Langå

Den store flotte bygning overfor Brugsen.

 

Kalender:

 

17. august kl. 19.00. ”Nak og æd i Norden” - foredrag i Øster Velling Forsamlingshus med Jørgen Skouboe Møller.

 

26. august. Kor starter.

 

2. september. Babysalmesang starter.

 

12. september. Høstgudstjeneste i Grensten Kirke.

 

21. september kl. 14.00. ”Originalerne i mit liv” - foredrag med Karsten Hansen.

 

26. september kl. 14.00. ”Sognevandring i Guds frie natur”. Vandretur i området mellem Fussingø Skov og Læsten Bakker.

 

12. oktober kl. 19.00. Filmaften i Øster Velling Forsamlingshus.

 

7. novemberkl. 16.00. Allehelgensgudstjeneste i Grensten Kirke.