Menighedsrådsvalget 2016

Text Box: Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorat
Menighedsrådsvalget 2016
I henhold til lov om valg til menighedsråd § 16 bekendtgøres det herved, at der i forbindelse med valget den 8. november 2016 kun var indleveret én gyldig kandidatliste i hver af de tre sogne ved indleveringsfristens udløb den 27. september 2016 kl. 19. Derfor aflyses afstemningen.

Følgende kandidater er valgt:
Øster Velling sogn:
Lene Simonsen
Birte Lang Nielsen
Irene Kusk Lyngaae

Helstrup sogn:
Bolette Søjberg
Lars Karlson
Poul Bugge Olesen
Grensten sogn:
Kai Ingemann Schnetler
Kim René Vium Jørgensen
Lene Pind Hansen
Lone Christensen
Karen Lagoni 

Valgbestyrelsen for Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorat.