Menighedsrådsvalget 2020

  

Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorat

Menighedsrådsvalget 2020

Da der ikke er indleveret flere kandidatlister, er det valgresultatet fra den 15. september 2020, der er gældende.

Det nye menighedsråd, som tiltræder den 29. november, ser sådan ud:

 

I Øster Velling sogn blev følgende valgt:

Annemette Kop Søgaard

Brian Bønkel Kristensen

Lisbeth Villesen Kristensen

Birgitte Skyum (stedfortræder)

 

I Helstrup sogn blev følgende valgt:

Bolette Søjberg

Majken Skærlund Risvig

Lars Karlson

Ejvind Møller (stedfortræder)

 

I Grensten sogn blev følgende valgt:

Kim Vium Jørgensen

Lene Pind Hansen

Karen Lagoni

Anja Sørensen

Lone Birkmose Christensen

Jonna Ledet Thomsen (stedfortræder)

Frank Stæhr Hansen (stedfortræder)

 

Menighedsrådets funktionsperiode er 4 år.

 

På vegne af valgbestyrelsen

 

Kim Vium Jørgensen