Gudstjenester

Tekstfelt: Alle gudstjenester i pastoratet til og med 3. januar aflyses.

Gudstjenesterne forestås af AKHD: Anne Kathrine H. Dam, BJ: Børge Jensen og LBT: Lars Berg Thomassen, Langå