Arrangementer

Tekstfelt: Tidligere afholdte arrangementer
Tekstfelt: Kommende arrangementer

Som optakt til julen var der 3. søndag i advent den 15. december ”De ni læsninger” i Grensten kirke. ”De ni læsninger” er en gudstjeneste over ni udvalgte bibelfortællinger, der fortæller om forholdet mellem Gud og menneske fra skabelsen til Jesu fødsel. Mellem tekstlæsningerne vil der være fællessalmer og korindslag. Liturgien og læsningerne blev varetaget af sognepræst Børge Jensen og Lene Pind Hansen fra menighedsrådet, og den musikalske del blev varetaget af Sct. Peders Pigekor. Koret blev dannet i marts 2019 af organist Hanne Lund Nielsen og består af 16 piger i alderen 14-23 år. På programmet var der bl.a. salmen “O kom, o kom Immanuel” og to engelske korsatser.

Koncert og fællessang i Grensten Kirke den 27. februar med Martin Hornstrup Trio

 

Koncerten førte tilhørerne på en musikalsk rejse fra vinter og faste til spirende forår og påske. På programmet var der mange nye salmer med tekster af nutidige digtere som Iben Krogsdal, Hans Anker Jørgensen og Simon Grotian, men også Grundtvigs ”Tag det sorte kors fra graven” med en ny melodi af Anders Grinderslev. Der var også plads til en salme, skrevet af Sys Bjerre og Christian Connie, og salmen ”For at tænde lys” med tekst og musik af Lars Lilholt. Tilhørerne fik også mulighed for at lære fire nye salmer. De mange nye melodier var overvejende med jazzpræg og kønne og sangbare, og de blev fremført med stor musikalitet af de tre dygtige musikere. Pianisten Martin Hornstrup var også en dygtig sanger, og han blev støttet godt af Hans Buhl, der spillede både kontrabas og elbas, og trommeslageren Martin Nørgaard.

 

 

Øster Velling Ældreklub

I samarbejde med Øster Velling Forsamlingshus bringes hermed datoer for

efterårsprogrammet 2020 for Øster Velling Ældreklub. Alle er velkomne uden

forudgående tilmelding. Alle sammenkomster foregår en tirsdag kl. 14.00 -

16.00 i Øster Velling Forsamlingshus, Neikilsvej 8. Medbring selv kop og kage. Kaffe kan købes for 25 kr.

Datoer: 22. september, 6. oktober, 20. oktober, 3. november, 17. november, 1. december og 15. december (juleafslutning).

Kontaktpersoner: Annie Molbo 21660299 - Grete Madsen 27984419

 

Livestreaming af Offentlige foredrag

i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet i Øster Velling Forsamlingshus efterår 2020. https://ofn.au.dk/

 

Stevnstrup seniorer

– SeS. http://www.stevnstrupseniorer.dk/ 

Hver torsdag formiddag i vinterhalvåret mødes 60 – 80 seniorer i Munkholm

hallen til snak, hygge, kortspil, strikning, edb, badminton, petanque, gåture

og gymnastik. SeS`s sæson går fra 1. torsdag i september til sidste torsdag i

marts. Indmeldelse koster 100 kr. en gang for alle, og det årlige kontingent er på

200 kr.

Kontakt: Formand Jens Kloborg kloborg.jens@vestdjursnet.dk eller

bestyrelsesmedlem Lars Stegsted Rasmussen lars.stegsted.rasmussen@live.dk

 

 

FDF STEVNSTRUP

 

 

 

 

 

 

Mødetider og klasser:

Find mere info og følg os på:

http://fdf-stevnstrup.dk/

Facebook: FDF Stevnstrup

Instagram: fdfstevnstrup

Hvor bor vi?

Landsbygaden 2, Stevnstrup, 8870 Langå

Den store flotte bygning overfor Brugsen.

 

Kalender:

 

Tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00 i Øster Velling forsamlingshus: Orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg.

 

Fredag d. 28. august: opstart af kirkekor.

 

Lørdag d. 29. august kl. 19.30: Digtoplæsning ved Søren Ulrik Thomsen på Station K, Langå.

 

 

Søndag d. 30. august kl. 14.00: Sensommermøde i Øster Velling Præstegårdshave.

 

Torsdag d. 3. september: opstart af babysalmesang.

 

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Øster Velling forsamlingshus: Valgforsamling.

 

Torsdag d. 22. oktober kl. 19.30 i Øster Velling forsamlingshus. Foredrag ved Lars Stegsted Rasmussen, Stevnstrup: Fortællinger og spor fra vores egn gennem 1000 år.

Lørdag d. 29. august kl. 19.30: Digtoplæsning ved Søren Ulrik Thomsen på Station K, Langå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Søren Ulrik Thomsen                      Brødrene Madsen, aktuelle med pladen Late Bloomer.

                                                                      Fotograf Kasper Vindeløv

 

Søren Ulrik Thomsen debuterede i 1981 med digtsamlingen City Slang og

har lige siden taget sine læsere med ind i et helt igennem unikt univers, der

forener det hverdagslige og det poetiske, det humoristiske og det sorgfulde,

det personlige og det samfundsmæssige. Et forfatterskab, man aldrig

bliver færdig med.

 

Arrangementet er gratis, men der er begrænsede pladser.

Tilmelding kan ske på kkm.langaakirke@gmail.com fra 10. august 2020.

Vi overholder selvfølgelig de sundhedsmæssige retningslinjer for arrangementer som dette.

 

Når Søren Ulrik Thomsen besøger sensommermødet den sidste wekend i august, bliver både

søndagens møde i præstegårdshaven og Søren Ulriks optræden med oplæsning på Station K i

Langå suppleret af en særlig akustisk version af det anmelderroste orkester I Think You’re

Awsome, der ledsager den lokale crooner Thomas O’Palley Madsen. Originale sange i et jazzet

udtryk, opfindsomt og smukt akkompagneret af kontrabas og strygere.

 

 

Søndag d. 30. august kl. 14.00: Sensommermøde i Øster Velling Præstegårdshave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgith Nørlund Jensen

Søndag mødes vi til sensommermøde i Øster Velling præstegårdshave, hvor Søren Ulrik Thomsen og provst Birgith Nørlund Jensen vil tale om tradition og fornyelse inden for den danske folkekirke. Søren Ulrik Thomsen lægger ud med et debatoplæg ”Pro Ecclesiae - forsvar for gudstjenesten”. Og provst for Randers Søndre Provsti, Birgith Nørlund Jensen, vil herefter bidrage med perspektiver til den efterfølgende fælles debat. I pausen vil der være musik, og man kan nyde en kop kaffe, te, øl eller vand og måske drøfte spørgsmål til oplægsholderne.

 

Arrangementet er gratis, men der kan muligvis være begrænsede pladser.

Tilmelding kan ske på kkm.langaakirke@gmail.com fra 10. august 2020.

Fortællinger og spor fra vores egn gennem 1000 år

Foredrag ved Lars Stegsted Rasmussen, Stevnstrup

 

 

Øster Velling Forsamlingshus

torsdag den 22. oktober kl. 19.30

 

 

 

 

Pil satte farten yderligere op, og da hun nærmede sig toppen, standsede hun brat, som havde hun ramt en usynlig mur. Birk så, hvordan håret slyngede sig i vindhvirvler om hendes ansigt, og da han endelig nåede op på siden af hende, snappede han efter vejret ved synet. To store floder slyngede sig i dalsænkningen foran dem for at mødes et stykke forude og sammen løbe mod øst. Masser af vand og masser af fisk, og på et mindre plateau så de den: Flokken af rensdyr. En enorm flok. Birk blev svimmel og faldt på knæ, og Pil sprang op i luften og sendte sin latter ud over det enestående syn. Og da vinden nåede dem, bar den på dyrenes duftnoter og en vag lyd af fugle. Det var i det øjeblik, som var det selve duften og lyden af fremtid, vinden bar op til dem. ”Her” hviskede Pil. ”Her skal vi bo. Her hører vi til.”

(Uddrag af novellen ”Pil og Birk. De første rensdyrjægere i Gudenådalen – Menneskenes og modets land”. Af Sara Linderoth Bouchet i ”Stevnstrup – Byen mellem Floderne – Naturligt og nærværende”).

 

Citatet indrammer nogle af de første bosættelser her på egnen, og det er sporene og fortællingerne om bosættelserne, vi skal følge i dette foredrag af Lars Stegsted Rasmussen, der tager udgangspunkt i følgende tidsnedslag:

• Landskabet og de tidlige bosættelser.

• Vikingetidens mange landsbyer, runesten og kirker.

• Christian III`s kanal og Fort Randers.

• Dagligliv i bondesamfundets landsbyer for ikke så længe siden.

· ”Jylland mellem tvende have” og H.C. Andersen i hestevogn, søndag den 28. august 1859 på vej fra Randers ned ad H.C. Andersensvej i Hornbæk og forbi Fladbro kro, Helstrup og Øster Velling på vej mod besøg i Hjermind præstegård.

 

Så vel mødt til en spændende aften, hvor vi kan få udvidet perspektivet på vores skønne egn!

Der er fri entré, og alle er velkomne.