Webmaster: Ingemann Schnetler

Opdateret 30. oktober 2018

Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat

 

Øster Velling Helstrup Grensten sogne

Text Box: Tidligere afholdte arrangementer
Text Box: Nyheder

Velkommen til hjemmesiden for Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat!

Text Box: Kommende arrangementer

Læs dagsorden for menighedsrådsmødet den 6. november her!

 

Læs referat af menighedsrådsmødet den 18. september her!

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 7. december 2017 kl. 19.30. Julekoncert med Randers Bykor i Grensten Kirke.

 

Læs mere her!

Søndag den 17. december kl. 19.30. De ni læsninger i Grensten Kirke. Sct. Peders Koncertkor medvirkede.

 

Læs mere her!

Kirkegårdstakster pr. 1. januar 2018. Læs mere her!

 

Kirkegårdsvedtægter pr. 1. januar 2018. Læs mere her!

Læs om flere tidligere arrangementer her!

Torsdag den 22. marts 2018 koncert i Grensten Kirke med Den Nye Salmetrio.

 

Læs mere her!

Tirsdag den 27. februar kl. 19.30. Foredrag ved Marianne Hesselholt: ’Engle - de milde og vilde’

 

i konfirmandsstuen, Øster Velling.

Søndag den 4. november kl. 16.00 i Grensten Kirke.

Allehelgensgudstjeneste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 21. november kl. 19.30 i Øster Velling Forsamlingshus, Neikilsvej 8, 8920 Randers NV.

 

LIVET ER SMALT OG HØJT” - foredrag om Benny Andersen og hans digtning ved tidligere provst Hanne Hjørlund.

 

Læs mere her!

 

Tirsdag den 27. november kl. 19.00 i konfirmandstuen, Øster Velling.

Filmaften.

21. maj 2018 Friluftsgudstjeneste  i Fladbro Skov.

 

Se flere billeder her!

Landsindsamling den 25. november 2018

 

Læs mere her!

Lørdag den 27. oktober. Ikonfremstilling i konfirmandstuen, Øster Velling.

 

Læs mere her!

Lørdag den 1. december kl. 15.00. Julekoncert med blæseorkester i Helstrup Kirke.

Læs mere her!

Torsdag den 6. december kl. 9.30 julegudstjeneste med pastoratets børnehavebørn i Grensten Kirke.

Søndag den 2. december kl. 14.00. Adventsgudstjeneste for børn og voksne i Grensten Kirke med efterfølgende juletræsfest i Stevnstrup Forsamlingshus.

Grensten Kirke den 13. december 2018 kl. 19.30 med Den Danske Salmeduo.

 

Læs mere her!

Søndag den 16. december kl. 19.30. De ni læsninger i Grensten Kirke.

 Læs mere her!

Koret ”Vokamanda” under ledelse af Amanda Vandt Ellekilde og Jørgen Ellekilde, orgel og piano står for musikken.

 

Liturgien og læsningerne varetages af Lene Pind Hansen og Børge Jensen.

Søndag den 3. februar kl. 16.00. Kyndelmissegudstjeneste i Øster Velling Kirke. Kirkernes personale medvirker med korsang, og der bliver også fællessang. Liturgien forestås af sognepræst Børge Jensen.