Webmaster: Ingemann Schnetler

Opdateret 06. juni 2021

Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat

 

Øster Velling Helstrup Grensten sogne

Tekstfelt: Tidligere afholdte arrangementer
Tekstfelt: Nyheder

Velkommen til hjemmesiden for Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat!

 

 

Kirkegårdsvedtægt 2021

Kirkebladet nr. 2 2021 kan læses her!

Referat af møde den 9. februar 2021

 

Referat af møde den 9. marts 2021

 

Referat af møde den 13. april 2021

 

Referat af møde den 20. april 2021

 

Referat af møde den 4. maj

 

Referat af møde den 11. maj 2021

 

 

Læs referat af det konstituerende menighedsrådsmøde den 19. november for det nye menighedsråd her!

 

Image result for menighedsrådsvalg 2020

Velkommen til det nye menighedsråd

 

Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket er ensbetydende med at det snart er jul. Men i år betyder det også at Øster Velling, Helstrup og Grensten pastorat får et nyt menighedsråd. Det gamle menighedsråds funktionsperiode på fire år er udløbet, og det nye menighedsråd tager over.

 

Det betyder et farvel til Marianne Johnson, Lene Simonsen og Birte Nielsen, Poul Bugge Olesen og Ingemann Schnetler.

 

Fem nye medlemmer er valgt ind: Annemette Kop Søgaard, Brian Bønkel Kristensen, Lisbeth Villesen Kristensen, alle fra Ø. Velling, Majken Skærlund Risvig fra Helstrup og Anja Sørensen fra Grensten.

 

Det nye menighedsråd har allerede trukket i arbejdstøjet; den 19. november var der konstituerende møde, hvor forskellige poster og udvalg blev fordelt. Kim Vium Jørgensen blev valgt til formand, Lars Karlson til næstformand og kirkeværge. Til kasserer blev Lene Pind Hansen valgt, Annemette Kop Søgaard og Anja Sørensen blev valgt til henholdsvis sekretær og kontaktperson.

 

Der venter det nye menighedsråd en travl, men også en spændende tid, hvor der skal tages vigtige beslutninger om bl.a. den kommende sognegård i Stevnstrup og videreudvikling af det kirkelige og kulturelle arbejde i pastoratet.

 

Der vil være en præsentation af alle medlemmer i det nye menighedsråd, når næste kirkeblad udkommer til februar.

Kim Vium Jørgensen

Tekstfelt: Kommende arrangementer

Corona-restriktioner gælder også folkekirken

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes liv og hverdag. Det er vigtigt, at folkekirken bidrager til at begrænse smittespredning.

Nye restriktioner, der blev udmeldt den 23. oktober 2020, kommer ikke til at påvirke gudstjenester, men naturligvis med overholdelse af gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

 

Folkekirken skal også overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang. Det betyder, at kirkegængere på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Ved nadveruddelingen er det tilladt ikke at benytte mundbind eller visir.

 

Der skal være 2 meters afstand mellem kirkegængere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Det vil i praksis betyde, at ca. hver anden kirkebænk er afspærret. På kirkebænkene vil der ligge anvisninger på, hvor man må sætte sig. Er man i tvivl, er man altid velkommen til at spørge kirkepersonalet.

 

I Grensten Kirke er der maksimalt plads til 30 kirkegængere, hvis der synges og 60, hvis sang undlades.

I Helstrup Kirke er der maksimalt plads til 22 kirkegængere, hvis der synges og 44, hvis sang undlades.

I Øster Velling Kirke er der maksimalt plads til 28 kirkegængere, hvis der synges og 56, hvis sang undlades.

Ved udendørs begravelser og bisættelser må der ifølge forsamlingsforbuddet maksimalt være 50 deltagere.

Sognegård i Stevnstrup

Menighedsrådet i Øster Velling, Helstrup og Grensten sogn ønsker at etablere en sognegård i Stevnstrup.

Menighedsrådsformand Kim Vium Jørgensen fortæller: Læs mere her!

Din, Min og Vores Sognegård på vej i Stevnstrup - Læs mere her!

 

Kalender:

 

 

Sognepræsterne Børge Jensen og Anne Kathrine H. Dam

og menighedsrådsformand Kim R. Vium Jørgensen.

Digtoplæsning af Søren Ulrik Thomsen

på Station K, Langå

Fra sognepræst Børge Jensen:

 

HVIS ALTING NU VAR SOM ALTID

 

(Sindre Skeie - marts 2020 - oversat af Tine Årup Illum)

Sensommermøde i Øster Velling Præstegårdshave

 

Læs mere her! Se flere billeder her!

 

Hør gudstjeneste fra Københavns Domkirke på P1

 

https://www.dr.dk/radio/p1/gudstjeneste-radio 

SnakSammen.dk - En ny digital besøgstjeneste

Der er nu mulighed for at få en snak med en frivillig samtaleven på www.SnakSammen.dk. Boblberg.dk og Røde Kors har lavet et nyt gratis initiativ under Corona-krisen, hvor man kan få en snak om alt, hvad hjertet begærer, så man ikke føler sig alene i en svær tid.

Læs mere på www.SnakSammen.dk

Torsdag d. 22. oktober i Øster Velling forsamlingshus. Foredrag ved Lars Stegsted Rasmussen, Stevnstrup: Fortællinger og spor fra vores egn gennem 1000 år.