Webmaster: Ingemann Schnetler

Opdateret 27. marts 2020

Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat

 

Øster Velling Helstrup Grensten sogne

Tekstfelt: Nyheder

Velkommen til hjemmesiden for Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat!

Læs om flere arrangementer her!

Tekstfelt: Kommende arrangementer

Kalender:

 

Onsdag d. 1. april kl. 19.30: Koncert med Riverside Gospel i Grensten Kirke. AFLYST!

 

Langfredag d. 10. april kl. 13.00: Haydns Strygekvartet ”Jesu Kristi syv ord på korset”. Koncert med CoMa-Kvartetten. AFLYST!

 

Mandag d. 4. maj kl. 19.00 i Grensten Kirke: Fejring af 75 årsdagen for Befrielsen.

 

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen, Øster Velling: Orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg.

 

Onsdag d. 13. maj kl. 19.30: Sang– og fortælleaften i konfirmandstuen, Øster Velling.

 

Onsdag 27. maj: Sogneudflugt til Ebeltoft.

 

Fredag d. 29. maj kl. 19.30: Koncert i Øster Velling Kirke med koret ”Livsværk” i forbindelse med ELRO-dagene.

 

Mandag d. 1. juni kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov.

 

Søndag d. 14. juni kl. 10.30: Højmesse i Grensten Kirke med efterfølgende sognevandring ved Fladbro.

 

Lørdag d. 27. juni: Sogneudflugt.

 

Søndag d. 30. august kl. 14.00: Sensommermøde i Øster Velling Præstegårdshave.

 

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet 2020

 I forbindelse med det kommende valg til menighedsrådet den 15. september vil der blive afholdt et orienteringsmøde den 12. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen i Øster Velling Præstegård. På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejde i den forløbne valgperiode, samt om opgaver og ønsker for det kommende menighedsråd. På mødet vil der blive orienteret om datoer og regler for opstilling til menighedsrådsvalget.

Fredag den 27.marts AFLYST!

Fredag den 24. april og fredag den 29. maj kl. 10.00-12.00. AFLYST!

Kom til fredagscafé i konfirmandstuen i Øster Velling præstegård sidste fredag i månederne marts, april og maj. Vi mødes kl. 10.00-12.00 over et rundstykke og en kop kaffe, synger en sang eller to og hygger os og snakker om stort og småt. Alle er velkomne.

Koncert og fællessang i Grensten Kirke torsdag den 27. februar med

Martin Hornstrup Trio.

Læs mere her!

 

 

Sognegård i Stevnstrup

Menighedsrådet i Øster Velling, Helstrup og Grensten sogn ønsker at etablere en sognegård i Stevnstrup.

Menighedsrådsformand Kim Vium Jørgensen fortæller:

Læs mere her!

Sognepræsterne Børge Jensen og Anne Kathrine H. Dam

og menighedsrådsformand Kim R. Vium Jørgensen.

Image result for menighedsrådsvalg 2020

AFLYSNINGER!

I henhold til statsministerens og biskoppens anvisninger aflyses følgende gudstjenester og arrangementer til og med 13. april:

 

Fredag 27.3. kl. 10.00 Fredagscafé

Søndag 29.3. kl. 10.30 Grensten Kirke

Onsdag 1.4. kl. 19.30 Grensten Kirke - koncert med Riverside Gospel

Søndag 5.4. kl. 9.00 Helstrup Kirke

Langfredag 10.4. kl. 13.00. Koncert med CoMa Kvartetten.

Søndag 12.4. kl. 10.30 Helstrup Kirke

2. påskedag 13.4. kl. 10.20 Grensten Kirke

 

Kirkens funktionærer træffes igen ved kirkerne, men aftaler træffes telefonisk.

Konfirmationer udsættes. Datoen kommer senere.

Tekstfelt: Tidligere arrangementer

Hør gudstjeneste fra Københavns Domkirke på P1

 

https://www.dr.dk/radio/p1/gudstjeneste-radio 

Opfordring til alle menighedsråd fra biskopperne:

Aftenringning kl. 17

 

Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt.

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og bede for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.

Derfor en særlig opfordring til jer i landets menighedsråd om at fastsætte jeres aftenringning til kl.17. Det gør mange af jer sikkert allerede, men det vil være godt, hvis vi kan gøre det på samme tid.

Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.

Kirkegårdsvedtægt revideret 2019.

Takstblad for Randers Provsti

Læs referat af konstituerende møde 5. november 2019 her!

 

Læs referat af menighedsrådsmødet 25. februar her!

Fra sognepræst Børge Jensen:

 

HVIS ALTING NU VAR SOM ALTID

 

(Sindre Skeie - marts 2020 - oversat af Tine Årup Illum)

Flytning af konfirmationer

 

På grund af corona-krisen er forårets konfirmationer i Grensten Kirke flyttet til søndag den 27. september 2020.

 

Konfirmanderne fra de to klasser på Munkholmskolen fordeles således: 7.a. kl. 9.00 og 7.b. kl. 11.00.

En replik fra sognepræst Børge Jensen

 

Danmark er lukket ned. En række grundlovssikrede rettigheder er delvist ophævet. Regering, folketing og sundhedsmyndigheder har udstukket nogle retningslinjer, som vi skal følge og som begrænser vores naturlige samværsformer. Vi er derfor ikke frie i dag, som vi var for en måned siden.

 

Det er mærkeligt at gå med en fornemmelse af, at andre mennesker - også dem i den nærmeste omgangskreds - kan være en mulig trussel mod ens sundhed, ligesom man selv kan være en trussel for dem. Man kan dog også vælge at se de andre mennesker som nogle, man skal vise omsorg for. Det er bl.a. derfor, vi skal holde afstand til hinanden og lade vores behov og rettigheder hvile en tid.

 

Ved dåb, vielse og bisættelse er der derfor sat grænser for antal af deltagere. I Helstrup og Øster Velling Kirke må der max. være 15 personer - og i Grensten Kirke max. 20 personer til stede i kirkerummet - inklusiv personale.

 

Endnu har vi ingen anelse om, hvornår krisen er overstået, og vi igen kan færdes frit. Det har vi det dårligt med. Men måske giver uvished og magtesløshed plads til Gud i vores tanker og liv. Lad os tro på, at Gud gennem det hele - og altid - er ved vores side, som han har lovet os i vores dåb.