Webmaster: Ingemann Schnetler

Opdateret 02. juli 2021

Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat

 

Øster Velling Helstrup Grensten sogne

Text Box: Nyheder

Velkommen til hjemmesiden for Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat!

 

 

Text Box: Kommende arrangementer

Corona-restriktioner gælder også folkekirken

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes liv og hverdag. Det er vigtigt, at folkekirken bidrager til at begrænse smittespredning.

Nye restriktioner, der blev udmeldt den 23. oktober 2020, kommer ikke til at påvirke gudstjenester, men naturligvis med overholdelse af gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

 

Folkekirken skal også overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang. Det betyder, at kirkegængere på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Ved nadveruddelingen er det tilladt ikke at benytte mundbind eller visir.

 

Der skal være 2 meters afstand mellem kirkegængere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Det vil i praksis betyde, at ca. hver anden kirkebænk er afspærret. På kirkebænkene vil der ligge anvisninger på, hvor man må sætte sig. Er man i tvivl, er man altid velkommen til at spørge kirkepersonalet.

 

I Grensten Kirke er der maksimalt plads til 30 kirkegængere, hvis der synges og 60, hvis sang undlades.

I Helstrup Kirke er der maksimalt plads til 22 kirkegængere, hvis der synges og 44, hvis sang undlades.

I Øster Velling Kirke er der maksimalt plads til 28 kirkegængere, hvis der synges og 56, hvis sang undlades.

Ved udendørs begravelser og bisættelser må der ifølge forsamlingsforbuddet maksimalt være 50 deltagere.

Sognegård i Stevnstrup

Menighedsrådet i Øster Velling, Helstrup og Grensten sogn ønsker at etablere en sognegård i Stevnstrup.

Menighedsrådsformand Kim Vium Jørgensen fortæller: Læs mere her!

Din, Min og Vores Sognegård på vej i Stevnstrup - Læs mere her!

 

Sognepræsterne Børge Jensen og Anne Kathrine H. Dam

og menighedsrådsformand Kim R. Vium Jørgensen.

Fra sognepræst Børge Jensen:

 

HVIS ALTING NU VAR SOM ALTID

 

(Sindre Skeie - marts 2020 - oversat af Tine Årup Illum)

Hør gudstjeneste fra Københavns Domkirke på P1

 

https://www.dr.dk/radio/p1/gudstjeneste-radio 

SnakSammen.dk - En ny digital besøgstjeneste

Der er nu mulighed for at få en snak med en frivillig samtaleven på www.SnakSammen.dk. Boblberg.dk og Røde Kors har lavet et nyt gratis initiativ under Corona-krisen, hvor man kan få en snak om alt, hvad hjertet begærer, så man ikke føler sig alene i en svær tid.

Læs mere på www.SnakSammen.dk

Kalender:

 

17. august kl. 19.00. ”Nak og æd i Norden” - foredrag i Øster Velling Forsamlingshus med Jørgen Skouboe Møller.

 

26. august. Kor starter.

 

2. september. Babysalmesang starter.

 

12. september. Høstgudstjeneste i Grensten Kirke.

 

21. september kl. 14.00. ”Originalerne i mit liv” - foredrag med Karsten Hansen.

 

26. september kl. 14.00. ”Sognevandring i Guds frie natur”. Vandretur i området mellem Fussingø Skov og Læsten Bakker.

 

12. oktober kl. 19.00. Filmaften i Øster Velling Forsamlingshus.

 

7. november kl. 16.00 i Grensten Kirke. Allehelgensgudstjeneste.