Webmaster: Ingemann Schnetler

Opdateret 1. juli 2020

Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat

 

Øster Velling Helstrup Grensten sogne

Tekstfelt: Nyheder

Velkommen til hjemmesiden for Øster Velling - Helstrup - Grensten Pastorat!

Læs om flere arrangementer her!

Tekstfelt: Kommende arrangementer

Kalender:

 

Tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00 i Øster Velling forsamlingshus: Orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg.

 

Fredag d. 28. august: opstart af kirkekor.

 

Lørdag d. 29. august kl. 19.30: Digtoplæsning ved Søren Ulrik Thomsen på Station K, Langå.

 

Søndag d. 30. august kl. 14.00: Sensommermøde i Øster Velling Præstegårdshave.

 

Torsdag d. 3. september: opstart af babysalmesang.

 

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Øster Velling forsamlingshus: Valgforsamling.

 

Torsdag d. 22. oktober kl. 19.30 i Øster Velling forsamlingshus. Foredrag ved Lars Stegsted Rasmussen, Stevnstrup: Fortællinger og spor fra vores egn gennem 1000 år.

 

 

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet 2020

og valgforsamling 15. september

I forbindelse med det kommende valg til menighedsrådet den 15. september vil der blive afholdt et orienteringsmøde tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00 i Øster Velling forsamlingshus. På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejde i den forløbne valgperiode, samt om opgaver og ønsker for det kommende menighedsråd. På mødet vil der blive orienteret om datoer og regler for opstilling til menighedsrådsvalget.

 

1. januar 2020 trådte en ny valgform til menighedsråd i kraft. Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd i hele landet vælges på et møde tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00: valgforsamlingen. Dette møde afholdes også i Øster Velling forsamlingshus.

 

Koncert og fællessang i Grensten Kirke 27. februar med Martin Hornstrup Trio.

Læs mere her!

 

 

Sognegård i Stevnstrup

Menighedsrådet i Øster Velling, Helstrup og Grensten sogn ønsker at etablere en sognegård i Stevnstrup.

Menighedsrådsformand Kim Vium Jørgensen fortæller: Læs mere her!

Sognepræsterne Børge Jensen og Anne Kathrine H. Dam

og menighedsrådsformand Kim R. Vium Jørgensen.

Image result for menighedsrådsvalg 2020Tekstfelt: Tidligere arrangementer

Hør gudstjeneste fra Københavns Domkirke på P1

 

https://www.dr.dk/radio/p1/gudstjeneste-radio 

Kirkegårdsvedtægt revideret 2019.

Takstblad for Randers Provsti

Læs referat af konstituerende møde 5. november 2019 her!

 

Læs referat af menighedsrådsmødet 25. februar her!

 

Læs referat af menighedsrådsmødet 28. maj her!

Fra sognepræst Børge Jensen:

 

HVIS ALTING NU VAR SOM ALTID

 

(Sindre Skeie - marts 2020 - oversat af Tine Årup Illum)

Flytning af konfirmationer

 

På grund af corona-krisen er forårets konfirmationer i Grensten Kirke flyttet til søndag den 27.09.2020.

 

En replik fra sognepræst Børge Jensen

 

Danmark er lukket ned. En række grundlovssikrede rettigheder er delvist ophævet. Regering, folketing og sundhedsmyndigheder har udstukket nogle retningslinjer, som vi skal følge og som begrænser vores naturlige samværsformer. Vi er derfor ikke frie i dag, som vi var for en måned siden.

 

Det er mærkeligt at gå med en fornemmelse af, at andre mennesker - også dem i den nærmeste omgangskreds - kan være en mulig trussel mod ens sundhed, ligesom man selv kan være en trussel for dem. Man kan dog også vælge at se de andre mennesker som nogle, man skal vise omsorg for. Det er bl.a. derfor, vi skal holde afstand til hinanden og lade vores behov og rettigheder hvile en tid.

 

Ved dåb, vielse og bisættelse er der derfor sat grænser for antal af deltagere. I Helstrup og Øster Velling Kirke må der max. være 15 personer - og i Grensten Kirke max. 20 personer til stede i kirkerummet - inklusiv personale.

 

Endnu har vi ingen anelse om, hvornår krisen er overstået, og vi igen kan færdes frit. Det har vi det dårligt med. Men måske giver uvished og magtesløshed plads til Gud i vores tanker og liv. Lad os tro på, at Gud gennem det hele - og altid - er ved vores side, som han har lovet os i vores dåb.

SnakSammen.dk - En ny digital besøgstjeneste

Der er nu mulighed for at få en snak med en frivillig samtaleven på www.SnakSammen.dk. Boblberg.dk og Røde Kors har lavet et nyt gratis initiativ under Corona-krisen, hvor man kan få en snak om alt, hvad hjertet begærer, så man ikke føler sig alene i en svær tid.

Læs mere på www.SnakSammen.dk

4. maj i Stevnstrup – i fællesskab,

men hver for sig

 

Mandag den 4. maj var der uddeling af lys ved Dagli’Brugsen i Stevnstrup. De flotte lys er skænket af Eventsekretariatet i Randers Kommune til minde om 75-året for Danmarks befrielse. Lysene blev uddelt af sognepræst Børge Jensen og Ingemann Schnetler som repræsentanter for kirken og menighedsrådet, Per Johansen, Anders Henrik Jensen og Peter Holm fra Dagli’Brugsens bestyrelse og Lars Stegsted Rasmussen fra Stevnstrup Seniorerne.

Læs mere her!